Skip to product information
1 of 1

poke-order

Teddiursa 75/101 - Pokemon Plasma Blast Common Card

Teddiursa 75/101 - Pokemon Plasma Blast Common Card

Regular price $0.99
Regular price Sale price $0.99
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Teddiursa 75/101

  • This card is out of the pokemon black & white plasma blast trading card game set. For the rest of the pokemon plasma blast common cards with pictures of each pokemon card, click here.
  • View full details